Zakažite edukaciju

Zakažite edukaciju

Molimo vas da upit za edukaciju pošaljete na e-mail info@cogita.ba

COGITO ERGO SUM - RENÉ DESCARTES

COGITA® je savjetodavna kompanija specijalizovana za pružanje sveobuhvatne usluge iz oblasti edukacije i razvoja ljudskih resursa, poslovnog savjetovanja, operativnog i finansijskog kontrolinga, projekt menadžmenta kao i marketinškog savjetovanja. Tokom dugogodišnjeg rada sa različitim firmama u regiji, spoznali smo da je za poslovni uspjeh potreban kontinuirani razvoj pojedinaca i firme u cjelini. Cogita je nastala iz potrebe poboljšanja, učenja i razvoja, te želje da isto to omogući i svojim klijentima. Našim klijentima pružamo usluge poslovnih edukacija, organizacija team buildinga, poslovnog savjetovanja i drugih servisa u cilju sveobuhvatnog i efikasnog unaprijeđenja poslovanja klijenata a koje su posebno prilagođene potrebama i poslovnim ciljevima svakog pojedinačnog klijenta, te čija je kvaliteta zasnovana na primjeni najsavremenijih pristupa, metoda i tehnika, kao i na dugogodišnjem praktičnom i rukovodećem iskustvu užeg Cogita® tima i, u cilju pružanja najbolje usluge, vanjskih stručnjaka iz specijalizovanih oblasti sa kojima sarađujemo.

Naš tim