Zakažite edukaciju

Zakažite edukaciju

Molimo vas da upit za edukaciju pošaljete na e-mail info@cogita.ba

PROGRAMI ZA MENADŽERE

Program pomaže menadžerima pri jasnijem sagledavanju svoga poslovanja… u cijelom svijetu “Menadžer pomaže ljudima napredovati – načinom na koji upravljamo možemo im olakšati ili otežati osobni razvoj. Mi upućujemo ljude u pravom ili krivom smjeru. Izvlačimo ono najbolje iz njih ili ih gušimo. Podržavamo njihov integritet ili ih kvarimo. Mi ih podučavamo da stoje uspravni i jaki ili ih deformiramo… bili mi toga svjesni ili ne.”
- Dr. Peter Drucker

U težnji da svojim korisnicima ponudimo što kvalitetniji program za edukaciju menadžera ovdje nudimo izvedbu najcjelovitijeg koncepta treninga za obrazovanje menadžera.

 

 

KAKO JE STVOREN PROGRAM ?

Potreba za strukturiranim programom proizašla je iz rezultata dugogodišnjih istraživanja među vodećim poslovnim ljudima iz 40 zemalja koju je organazirala Management Akademie Muenchen. Programi edukacija sačinjeni su na temelju izbora menadžera koji su odredili vještine / kompetencije o kojima bi se trebalo govoriti na treningu za menadžere.

 • „HR u kompaniji – efikasno zapošljavanje, uvođenje u posao, mentorstvo i coaching“

  Na ovoj radionici polaznici se upoznaju s glavnim elementima HR sistema koji su sastavni dio svakodnevnog posla rukovodilaca i dijela zadataka koji su dio njihovog opisa posla. Vrlo često se dešava da rukovodioci veliki dio ovih poslova svjesno ili nesvjesno prepuštaju profesionalnim službama (HR odjel), bez obzira što je rad s ljudima u timu jedan od njihovih najvažnijih zadataka.

  Zadatak je rukovodilaca u prodaji ili drugim funkcijama, nezavisno od uloge HR službe, aktivno učestvovati u različitim procesima koji su definisani kao umjetnost nalaženja, uvođenja, razvoja, održavanja kvalitete i zadržavanja najboljih ljudi i to dugoročno. Važnost ovog procesa dosta često se podcjenjuje ili ga učesnici obavljaju površno. Zato u toku ovog programa prolazimo sve elemente procesa rada s ljudima u organizaciji, podižemo svijest rukovodilaca o njihovoj ulozi u tom procesu i dajemo upute i modele saradnje između HR službe i rukovodilaca, kako bi svi zajedno osigurali ostvarenje ciljeva svake firme.

  Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Zapošljavanje – početak uspjeha ili neuspjeha“

  Na ovoj radionici polaznici kroz čitav niz obrazaca i posebnih primjera praktično vježbaju kompletan proces zapošljavanja od njegovog početka pa do dolaska kandidata u firmu. Kroz posebne zadatke, individualne i grupne vježbe, rasprave i igranje uloga polaznici dobivaju jedinstven pogled na proces zapošljavanja, sve njegove korake i dobivaju praktične primjere za svoj budući rad. U radionici se koncentrišemo na osnove i principe selekcije i traženje kadrova, preduslove koji su potrebni da bi proces bio dobro vođen, praćen i uspješno zatvoren. Prezentuju se koraci koje je potrebno napraviti prije bilo kakvog otvaranja projekta traženja zaposlenika, pa sve do prvog dana dolaska novog zaposlenika na rad u našu firmu.

 • „Kako uspješno pregovarati“

  Na ovoj radionici polaznici prepoznaju važnost i višeznačnost korištenja znanja i vještina poslovnog pregovaranja potrebnih za postizanje poslovnog i ličnog uspjeha. Program omogućava polaznicima da saznaju najbitnije elemente u procesu pregovaranja, a temelji se na teorijskim i praktičnim primjerima. Pri tome, polaznici na ilustrativan način upoznaju većinu taktika i tehnika uspješnog pregovaranja, uvježbavajući optimalan individualni i grupni pregovarački nastup.

  Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Uspješan, a jeftini marketing – Kako ostvariti najbolje tržišne rezultate“

  Marketing je neizostavna funkcija za uspjeh na tržištu. Osmišljavanje pripadajućeg marketiranja u uslovima sve snažnije konkurencije postaje imperativ, ne samo velikih, već i malih firmi. Cilj ove edukacije je kako osmisliti primjereno marketiranje te u ograničenim uslovima optimizirati miks koji može ostvariti najbolje tržišne rezultate. Asortiman i prodajne prednosti, pripadajuća analiza tržišta i konkurencije, vizualizacija asortimana i preduzeća te kreacija poruka prema ciljanoj publici uz odgovarajuću kombinaciju sredstava i medija samo su dio ovog modela koji treba dati praktične alate za uspješnije marketiranje. Svaki pojedinačni dio programa kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Program se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Formiranje i vođenje timova“

  Na radionici će se polaznici upoznati s osnovnim elementima i važnosti timskog rada, te kako uspješno komunicirati s članovima tima različitih osobina. Pri tome će se polaznicima kroz analize i praktične vježbe omogućiti bolje razumijevanje procesa rada u timu, mogućnost procjene ili odabira pojedinih članova tima, te kreiranja i vođenja efikasnih timova sastavljenih od pojedinaca različitih timskih osobina. Nakon radionice polaznici će lakše moći prepoznati i razumjeti svoj sadašnji način rada s pojedincima u timu, prepoznati članove tima sa zahtjevnim profilima, biti u mogućnosti dodatno prilagoditi sebe ili svoj stil rukovođenja, te izraditi bolji akcijski plan za svakog od članova tima. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, te međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Efikasan leadership – Kako efikasno voditi ljude“

  Ovaj program omogućava polaznicima razumjeti trenutnu situaciju načina vođenja zaposlenika u preduzeću, izraditi i realizovati plan za potrebne promjene, te unaprijediti rezultate putem sistematskog i permanentnog pristupa zaposlenicima. Polaznici će tokom radionice upoznati alate, te usvojiti znanja i tehnike iz područja uspješnog vođenja pojedinaca i timova (motivacija, instruisanje, usmjeravanje, podržavanje, delegiranje, treniranje), prepoznavanja timske uloge pojedinaca koje vode i osnovnih pravila za formiranje i razvoj efikasnih timova. Svaki pojedinačni dio programa kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Program se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Uspješni poslovni sastanci – Kako upravljati efikasnim sastancima“

  Program obuhvata problematiku neodržavanja sastanaka ili održavanja neefikasnih sastanaka. Sastanci, bilo unutar organizacije bilo sastanci s klijentima nalaze se među najviše zanemarenim aspektima poslovanja. Firme često idu u krajnosti – ili uopšte ne održavaju sastanke, ili održavaju sastanke upitne efikasnosti samo kako bi zadovoljili određenu formu. Program u prvom redu definiše šta je to efikasan sastanak, naglašava važnost pripreme za sastanak, šta je potrebno znati i učiniti prije sastanka, te pruža alate za efikasno vođenje sastanka koji će ispuniti svoje ciljeve, držati se teme i vremena, te koji će rezultirati određenim zaključcima i konkretnim akcijama. Svaki pojedinačni dio programa kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Program se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Kako Coaching-om dobiti najbolje od zaposlenika“

  Na ovoj radionici polaznici praktično vježbaju na primjerima iz svakodnevnih situacija kako provoditi coaching razgovore sa svojim zaposlenicima. Polaznici se upoznaju s elementima koji su sastavni dio svakodnevnog posla rukovodioca i dijela zadataka koji su dio njihovog opisa posla. Vrlo često se dešava da rukovodioci veliki dio ovih poslova svjesno ili nesvjesno prepuštaju profesionalnim službama, bez obzira što je rad s ljudima u timu jedan od njihovih najvažnijih zadataka. Zadatak je rukovodioca u prodaji ili drugim funkcijama, aktivno učestvovati u procesu koji uključuje nalaženje, uvođenje, razvoj, održavanje kvalitete i zadržavanja najboljih ljudi u firmi i to dugoročno, a tu koristimo coaching kao jedan od najboljih alata. Važnost ovog procesa dosta često se podcjenjuje ili ga učesnici obavljaju površno. Zato u toku ovog programa prolazimo sve elemente procesa rada s ljudima u organizaciji, podižemo svijest rukovodilaca o njihovoj ulozi u tom procesu i dajemo upute i modele, kako bi svi zajedno osigurali ostvarenje ciljeva. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Kako poboljšati neverbalnu i interpersonalnu komunikaciju“

  Na ovoj radionici, osim izlaganja i brojnih primjera, polaznici praktično vježbaju na primjerima iz svakodnevnih situacija kako upravljati neverbalnim govorom u interpersonalnoj komunikaciji i javnim nastupima, te kako ovladati novim alatima i poboljšati svoju komunikaciju. Tokom radionice polaznicima se ukazuje na to kako danas govor tijela utiče na komunikaciju, te kako uskladiti svoje verbalne i neverbalne poruke. Polaznici će prepoznati vlastiti stil percepcije te karakteristike pojedinog stila, korištenje govora tijela u svakodnevnim situacijama te prepoznavanje neverbalnih signala drugih. Ovladavanjem novim alatima te bolje korištenje neverbalnog govora - govora tijela moći će se poboljšati komunikacija u svakodnevnim situacijama i uspostaviti ravnoteža između verbalnog i neverbalnog te poboljšati rezultat komunikacije radnog i privatnog života. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, te potiče međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Komunikacija s teškim ljudima i asertivnost“

  Svrha radionice je osvjestiti dinamiku međuljudskih odnosa, kao i kako se nositi sa "teškim" klijentima i kolegama, te tako polaznicima otvoriti nove horizonte u poslovanju. Polaznici će kroz primjere i praktične vježbe upoznati vještine asertivnog komuniciranja i asertivnih obrazaca ponašanja kao alata za kvalitetno rješavanje poslovnih situacija u kojima su prisutne snažne emocije, te usvojiti teorijska i praktična znanja kako eliminisati stres i napetost koji su posljedica rada sa „teškim“ ljudima.

 • „Kako se dobro posvađati?- Upravljanje sukobima“

  Svrha radionice je upoznavanje polaznika sa vještinama prepoznavanja, kontrolisanja, rješavanja i sprečavanja nastanka sukoba u organizaciji. Kroz primjere i dobijene konkretne alate kako se nositi sa sukobima, polaznici će unaprijediti lične kompetentnosti kontrole svojih stanja, emocija i postupaka, te naučiti koji su efikasni načini rješavanja sukoba.

 • „Kako uspješno upravljati prilikama i promjenama“

  Na ovoj radionici polaznici se upoznaju s osnovnim elementima upravljanja prilikama i promjenama kroz uvježbavanje pojedinih segmenata neophodnih za profesionalan nastup i postizanje boljih poslovnih rezultata. Promjena je jedina sigurna stvar u današnjem poslovanju, a čini se, i najvažnija. Naime, s obzirom na nemilosrdnu borbu koja danas vlada na tržištu proizvoda i usluga, nema nikakvih nedoumica: heroji i pobjednici bit će firme koje uživaju u promjenama, nikako ne one koje ih se boje. Promjena je uslov razvoja, ponekad i uslov opstanka. Posebno mjesto u tom programu zauzimaju prilike. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Upravljanje projektima“

  Gotovo svaka aktivnost u organizaciji se može osmisliti kao projekt, a to zahtijeva organizovani tim stručnih ljudi rukovođenih voditeljem projekta. Svrha radionice je sticanje praktičnih znanja za pripremu i provođenje projekata kao i kako upravljati vremenom, troškovima, kvalitetom, ljudskim resursima, komunikacijom i rizicima. Polaznici će kroz praktične vježbe i primjere upoznati efikasne načine kreiranja, definisanja, planiranja i kontrolisanja izvršenja projekata, te upoznati korisne alate i metode koji će olakšati procjenu rizika, pronalaženje resursa i vrednovanje postignutih rezultata.

 • „Kako efikasno motivisati zaposlenike“

  Ovaj program omogućava polaznicima razumjeti šta je motivacija i zašto je važna u ličnom i poslovnom okruženju.
  Na radionici polaznici upoznaju sve bitne elemente raznih motivacijskih teorija, koji se prikazuju i povezuju kroz praktične primjere iz svakodnevnog rada i života.

  Svaki pojedinačni dio programa kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Program se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Kako unaprijediti prodaju“

  Tokom programa polaznici će dobiti širu sliku o prodajnoj funkciji i poslovanju u cjelini, saznati kako na brži i efikasniji način izgraditi i unaprijediti prodajnu organizaciju. Polaznicima će se ukazati na najbitnije faktore koji utiču na ostvarenje prodajnih rezultata, te kakva je važnost i uloga marketinga u poslovanju.

  Tokom programa polaznici će dobiti strukturu i alate za bolje planiranje prodajnog rada, analizu potencijala tržišta i kupaca na tržištu, određivanje tržišnih ciljeva i planiranje prodajnih aktivnosti potrebnih za ostvarenje rezultata, kao i bolju izradu prodajnih planova.

  Svaki pojedinačni dio programa kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada, odvija se interaktivno uz različite studije i simulacije na konkretnim primjerima polaznika.

 • „Profesionalne prodajne vještine i tehnike za prodavače-maloprodaja“

  Na ovoj radionici polaznici se upoznaju s prodajnim procesom i osnovnim elementima prodajnog razgovora, kroz uvježbavanje pojedinih segmenata neophodnih za profesionalan nastup na tržištu i postizanje boljih prodajnih rezultata. Radionica je namijenjana zaposlenima u maloprodaji.
  Profesionalni prodajni pristup koristan je za povećanje udjela poslovanja kod postojećih kupaca i održavanja odnosa s njima, ali i kod bržeg širenja tržišta na nove kupce. Nakon programa polaznici će moći bolje razumijeti prodajnu situaciju u kojoj se nalaze, bolje uklopiti svoju ponudu kao rješenje i tako bolje ispuniti očekivanja klijenata.
  Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Uspješno upravljanje u maloprodaji(prodavnici)-sugestivna prodaja“

  Kako će neka prodavnica poslovati zavisi i od okruženja u kom se nalazi, ali mnogo više od onih koji u njemu rade i od onih koji njima upravljaju. U toku radionice, polaznici će dobiti širu sliku što uslovljava profitabilno prodajno mjesto, koje su karakteristike uspješnog prodavača i kako osigurati uslugu visoke kvalitete. Polaznici će upoznati alate kako povećati prihod i uspješno organizovati prodavnicu, te kako efikasnije angažovati zaposlene u prodaji . Ovaj trening je namijenjen rukovodiocima u maloprodajnim objektima, kako bi stekli znanja kako da rukovode maloprodajnim objektom i motivišu zaposlene i zaposlenima u maloprodaji, kako bi saznali kako i šta se očekuje od njih u cilju povećanja profitabilnosti.

 • „Kako uspješno pregovarati“

  Na ovoj radionici polaznici prepoznaju važnost i višeznačnost korištenja znanja i vještina poslovnog pregovaranja potrebnih za postizanje poslovnog i ličnog uspjeha. Program omogućava polaznicima da saznaju najbitnije elemente u procesu pregovaranja, a temelji se na teorijskim i praktičnim primjerima. Pri tome, polaznici na ilustrativan način upoznaju većinu taktika i tehnika uspješnog pregovaranja, uvježbavajući optimalan individualni i grupni pregovarački nastup.

  Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Uspješan, a jeftini marketing – Kako ostvariti najbolje tržišne rezultate“

  Marketing je neizostavna funkcija za uspjeh na tržištu. Osmišljavanje pripadajućeg marketiranja u uslovima sve snažnije konkurencije postaje imperativ, ne samo velikih, već i malih firmi. Cilj ove edukacije je kako osmisliti primjereno marketiranje te u ograničenim uslovima optimizirati miks koji može ostvariti najbolje tržišne rezultate. Asortiman i prodajne prednosti, pripadajuća analiza tržišta i konkurencije, vizualizacija asortimana i preduzeća te kreacija poruka prema ciljanoj publici uz odgovarajuću kombinaciju sredstava i medija samo su dio ovog modela koji treba dati praktične alate za uspješnije marketiranje. Svaki pojedinačni dio programa kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Program se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Formiranje i vođenje timova“

  Na radionici će se polaznici upoznati s osnovnim elementima i važnosti timskog rada, te kako uspješno komunicirati s članovima tima različitih osobina. Pri tome će se polaznicima kroz analize i praktične vježbe omogućiti bolje razumijevanje procesa rada u timu, mogućnost procjene ili odabira pojedinih članova tima, te kreiranja i vođenja efikasnih timova sastavljenih od pojedinaca različitih timskih osobina. Nakon radionice polaznici će lakše moći prepoznati i razumjeti svoj sadašnji način rada s pojedincima u timu, prepoznati članove tima sa zahtjevnim profilima, biti u mogućnosti dodatno prilagoditi sebe ili svoj stil rukovođenja, te izraditi bolji akcijski plan za svakog od članova tima. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, te međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Kako oduševiti uspješnom prezentacijom-prezentacijske vještine“

  Radionica je kreirana kako bi polaznici na praktičan način razvijali vještine izvođenja prodajnih i poslovnih prezentacija o kojima danas sve više zavise poslovni uspjesi. Uz potrebna stručna znanja i vještine za dobru prezentaciju koja ostavlja dojam na prisutne, polaznici će dobiti nužno visoki stepen pouzdanja, uvjerljivosti i jasnoću izražavanja. Tokom radionice polaznici će moći sagledati sve najbitnije elemente potrebne za pripremu i izvođenje prezentacije, prilagođenost različitim ulogama koje ima prezentator, te upravljati prezentacijom i ostavljati odgovarajući dojam među prisutnima. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je izuzetno interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Efikasno rješavanje reklamacija i prigovora“ (početni model)

  Cilj radionice je upoznavanje polaznika sa načinima suočavanja sa prigovorima klijenata u cilju povećanja njihove lojalnosti i kontinuiranog unapređivanja nivoa kvalitete usluga. Polaznici će kroz teoriju i primjere iz prakse saznati kako rješavati prigovore, kako maksimalno smanjiti broj reklamacija kroz fokus na potrebe klijenata i značaj post-prodaje, te doznati koje su efikasne metode mjerenja kvalitete usluga.

 • „Reklamacija je poklon – kako je okrenuti u svoju korist“ (napredni model)

  Radionica je namijenjena svima koji u neposrednom kontaktu s kupcem prodaju proizvode, usluge ili rješenja i pritom se susreću s teškim situacijama ili pitanjima. Program je nastavni i komplementarni dio radionice Uspješno rješavanje reklamacija i prigovora-početni model, gdje polaznici na primjerima iz prakse prepoznaju šta se krije iza prigovora i kako oni mogu postati alat za lakšu saradnju s kupcima. Uz praktične primjere i vježbe polaznici rješavaju individualne i grupne zadatke, te mjerne instrumente temeljem kojih mogu bolje prepoznati kupce i sebe (komunikacijski profil), kako bi svoj stil komunikacije bolje mogli prilagoditi različitim tipovima kupaca i prodajnoj situaciji. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica se odvija se interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Formiranje i vođenje timova“

  Na radionici će se polaznici upoznati s osnovnim elementima i važnosti timskog rada, te kako uspješno komunicirati s članovima tima različitih osobina. Pri tome će se polaznicima kroz analize i praktične vježbe omogućiti bolje razumijevanje procesa rada u timu, mogućnost procjene ili odabira pojedinih članova tima, te kreiranja i vođenja efikasnih timova sastavljenih od pojedinaca različitih timskih osobina. Nakon radionice polaznici će lakše moći prepoznati i razumjeti svoj sadašnji način rada s pojedincima u timu, prepoznati članove tima sa zahtjevnim profilima, biti u mogućnosti dodatno prilagoditi sebe ili svoj stil rukovođenja, te izraditi bolji akcijski plan za svakog od članova tima. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, te međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Uspješni poslovni sastanci – Kako upravljati efikasnim sastancima“

  Program obuhvata problematiku neodržavanja sastanaka ili održavanja neefikasnih sastanaka. Sastanci, bilo unutar organizacije bilo sastanci s klijentima nalaze se među najviše zanemarenim aspektima poslovanja. Firme često idu u krajnosti – ili uopšte ne održavaju sastanke, ili održavaju sastanke upitne efikasnosti samo kako bi zadovoljili određenu formu. Program u prvom redu definiše šta je to efikasan sastanak, naglašava važnost pripreme za sastanak, šta je potrebno znati i učiniti prije sastanka, te pruža alate za efikasno vođenje sastanka koji će ispuniti svoje ciljeve, držati se teme i vremena, te koji će rezultirati određenim zaključcima i konkretnim akcijama. Svaki pojedinačni dio programa kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Program se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Poslovna komunikacija na većem nivou efikasnosti“

  Polaznici će tokom treninga usvojiti vrlo širok spektar znanja iz oblasti uspješne interaktivne i tzv. „perceptivne“ komunikacije i interpersonalnog komuniciranja, koja je od izuzetne važnosti u uspješnom poslovanju, jednako kao i u privatnom životu. Polaznici će također steći i znanja o važnosti pravilnog korištenja „alata“ komuniciranja u kontekstu komunikacijsko - persuazivnih vještina u najširem kontekstu njihove aplikacije. Edukacijski program garantuje vrlu brzu i uspješnu primjenu naučenih tehnika u svakodnevnom poslovnom komuniciranju. Korištenjem komunikacijskih metoda polaznici će usavršiti metode interpersonalne komunikacije, a samim time, posredno, i prodajno-poslovnu efikasnost. Ovaj trening program pomoći će polaznicima treninga da dobiju osjećaj za proaktivitet u komuniciranju i kako da zauzmu pozitivan komunikacijski stav. Program je osmišljen kao interaktivni rad sa polaznicima uz korištenje brojnih interaktivnih prezentacijskih materijala. Svaki pojedinačni dio programa kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Program se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Kako poboljšati neverbalnu i interpersonalnu komunikaciju“

  Na ovoj radionici, osim izlaganja i brojnih primjera, polaznici praktično vježbaju na primjerima iz svakodnevnih situacija kako upravljati neverbalnim govorom u interpersonalnoj komunikaciji i javnim nastupima, te kako ovladati novim alatima i poboljšati svoju komunikaciju. Tokom radionice polaznicima se ukazuje na to kako danas govor tijela utiče na komunikaciju, te kako uskladiti svoje verbalne i neverbalne poruke. Polaznici će prepoznati vlastiti stil percepcije te karakteristike pojedinog stila, korištenje govora tijela u svakodnevnim situacijama te prepoznavanje neverbalnih signala drugih. Ovladavanjem novim alatima te bolje korištenje neverbalnog govora - govora tijela moći će se poboljšati komunikacija u svakodnevnim situacijama i uspostaviti ravnoteža između verbalnog i neverbalnog te poboljšati rezultat komunikacije radnog i privatnog života. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, te potiče međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Komunikacija s teškim ljudima i asertivnost“

  Svrha radionice je osvjestiti dinamiku međuljudskih odnosa, kao i kako se nositi sa "teškim" klijentima i kolegama, te tako polaznicima otvoriti nove horizonte u poslovanju. Polaznici će kroz primjere i praktične vježbe upoznati vještine asertivnog komuniciranja i asertivnih obrazaca ponašanja kao alata za kvalitetno rješavanje poslovnih situacija u kojima su prisutne snažne emocije, te usvojiti teorijska i praktična znanja kako eliminisati stres i napetost koji su posljedica rada sa „teškim“ ljudima.

 • „Efikasna sekretarica kao komunikacijski i dokumentacijski centar firme“

  Tim se definiše kao saradnja najmanje dvije osobe – najčešće sekretarice i rukovodioca, ali to nije jedina uloga u kojoj sekretarica učestvuje kao član tima. Na radionici će se polaznici upoznati s osnovnim elementima i važnosti timskog rada, te kako uspješno komunicirati s članovima tima različitih osobina. Pri tome će se polaznicima kroz analize i praktične vježbe omogućiti bolje razumijevanje procesa rada u timu, mogućnost procjene pojedinih članova tima, te učestvovanje sekretarice kod efikasnih timova sastavljenih od pojedinaca različitih timskih osobina. Nakon radionice polaznici će lakše moći prepoznati i razumjeti svoj sadašnji način rada s pojedincima u timu, prepoznati članove tima sa zahtjevnim profilima, biti u mogućnosti dodatno prilagoditi sebe ili svoj stil, te izraditi bolji odnos sa svakim od članova tima. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, te međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • ¨Emocionalna inteligencija u svakodnevnom poslu¨

  Na ovoj radionici, učesnici imaju priliku upoznati se sa značajem emocionalne inteligencije na građenje i održavanje kvalitetnih poslovnih odnosa sa ostalim članovima tima, nadređenim i klijentima. Kroz konkretne primjere i praktične vježbe, polaznici će steći uvid u vlastita osjećanja u određenoj situaciji, kako se nositi sa svojim emocijama tako da olakšavaju obavljanje radnih zadataka, kako težiti i ostvariti svoje ciljeve uz preuzimanje inicijative, kako efikasno ispoljavati empatiju i stupati u interakciju sa drugima u radnom okruženju.

 • „Kako se dobro posvađati?- Upravljanje sukobima“

  Svrha radionice je upoznavanje polaznika sa vještinama prepoznavanja, kontrolisanja, rješavanja i sprečavanja nastanka sukoba u organizaciji. Kroz primjere i dobijene konkretne alate kako se nositi sa sukobima, polaznici će unaprijediti lične kompetentnosti kontrole svojih stanja, emocija i postupaka, te naučiti koji su efikasni načini rješavanja sukoba.

 • „Kako stres okrenuti u svoju korist“

  Stres je stanje u kojem se osjećate kao da skriveni neprijatelj radi protiv vas potkopavajući vašu fizičku i psihičku snagu, pri čemu niste u mogućnosti ostvariti svoje pune potencijale. To je stanje kada osjećate da se ne možete nositi s pritiskom koji nosi život ili da vaše veze s ljudima nisu više skladne. Trendovi u okruženju i životni ritam je takav da većina menadžera, voditelja, kancelarijskih službenika širom svijeta osjeća isto. Stres je izvor mnogih negativnih emocija poput ljutnje i frustracija i uzrok je mnogih psihosomatskih bolesti (npr. depresije). Osobe pod stresom ne mogu dostići svoje pune potencijale i štetno utiče na njene odnose s drugima. Također stvara i zdravstvene probleme – fizičke i emocionalne. Ali, stresom se može upravljati kada smo svjesni da postoji i ispravnim načinom razmišljanja. Mi ne možemo kontrolisati sve događaje i okolnosti koje dovode do stresnih situacija, ali svakako možemo naučiti kako da promijenimo našu reakciju na njih. Program “Upravljanje stresom” pomaže osobama da u velikoj mjeri smanje uticaj stresa i vode skladniji život.

 • „Kako uspješno upravljati prilikama i promjenama“

  Na ovoj radionici polaznici se upoznaju s osnovnim elementima upravljanja prilikama i promjenama kroz uvježbavanje pojedinih segmenata neophodnih za profesionalan nastup i postizanje boljih poslovnih rezultata. Promjena je jedina sigurna stvar u današnjem poslovanju, a čini se, i najvažnija. Naime, s obzirom na nemilosrdnu borbu koja danas vlada na tržištu proizvoda i usluga, nema nikakvih nedoumica: heroji i pobjednici bit će firme koje uživaju u promjenama, nikako ne one koje ih se boje. Promjena je uslov razvoja, ponekad i uslov opstanka. Posebno mjesto u tom programu zauzimaju prilike. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Kako uštedjeti sat vremena dnevno - Upravljanje vremenom“

  Na ovoj radionici polaznici praktično vježbaju na primjerima iz svakodnevnih situacija kako upravljati (radnim) vremenom, te kako ovladati vremenom i pronaći dodatno vrijeme za sebe. Tokom radionice polaznicima se ukazuje na to kako danas trošimo dragocjeno vrijeme, te kako uskladiti svoje aktivnosti i stavove u boljem i racionalnijem korištenju vremena. Polaznici će prepoznati vlastiti stil upravljanja vremenom (prednosti i nedostatke), lakše određivati prioritete u životu i radu, te će moći smanjiti stres u svakodnevnim situacijama i uspostaviti ravnotežu između zahtjeva radnog mjesta i privatnog života. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, te međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Kako oduševiti uspješnom prezentacijom-prezentacijske vještine“

  Radionica je kreirana kako bi polaznici na praktičan način razvijali vještine izvođenja prodajnih i poslovnih prezentacija o kojima danas sve više zavise poslovni uspjesi. Uz potrebna stručna znanja i vještine za dobru prezentaciju koja ostavlja dojam na prisutne, polaznici će dobiti nužno visoki stepen pouzdanja, uvjerljivosti i jasnoću izražavanja. Tokom radionice polaznici će moći sagledati sve najbitnije elemente potrebne za pripremu i izvođenje prezentacije, prilagođenost različitim ulogama koje ima prezentator, te upravljati prezentacijom i ostavljati odgovarajući dojam među prisutnima. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je izuzetno interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.