Zakažite edukaciju

Zakažite edukaciju

Molimo vas da upit za edukaciju pošaljete na e-mail info@cogita.ba

PROGRAMI ZA PRODAJU

Prodajne vještine definiramo kao efikasan utjecaj na kupca. U današnje zahtjevno vrijeme konkurentske borbe, izuzetno je važno prodaji pristupiti struktuirano. Radna metodologija i tehnike komunikacije čine kombinaciju koja donosi uspeh.
Namijenjen je prodavačima, voditeljima prodaje, zaposlenima u trgovini i prodajnoj uslužnoj djelatnosti.
Program razvoja prodajnih vještina je struktuiran način rada sa kupacima te sistematiziran prema svakoj pojedinoj prodajnoj posjeti i radu prije, tijekom i nakon posjete te u maloprodaji. Usvajanjem programa polaznik unapređuje vještine analize i plana te prodajne sposobnosti.
Ciljevi razvojnog programa: povećanje efikasnosti rada u prodajnom timu, standardiziranje prodajnog modela rada na svim razinama prodajne organizacije, veće kompetencije zaposlenih, pojedinačno i po timovima.
Navedeno vodi prema većoj efikasnosti rada tj. podizanju rezultata prodaje zahvaljujući kvalitetnijim i bolje usmjerenim radnim aktivnostima.

 • „Kako efikasno motivisati zaposlenike“

  Ovaj program omogućava polaznicima razumjeti šta je motivacija i zašto je važna u ličnom i poslovnom okruženju.
  Na radionici polaznici upoznaju sve bitne elemente raznih motivacijskih teorija, koji se prikazuju i povezuju kroz praktične primjere iz svakodnevnog rada i života.

  Svaki pojedinačni dio programa kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Program se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Kako unaprijediti prodaju“

  Tokom programa polaznici će dobiti širu sliku o prodajnoj funkciji i poslovanju u cjelini, saznati kako na brži i efikasniji način izgraditi i unaprijediti prodajnu organizaciju. Polaznicima će se ukazati na najbitnije faktore koji utiču na ostvarenje prodajnih rezultata, te kakva je važnost i uloga marketinga u poslovanju.

  Tokom programa polaznici će dobiti strukturu i alate za bolje planiranje prodajnog rada, analizu potencijala tržišta i kupaca na tržištu, određivanje tržišnih ciljeva i planiranje prodajnih aktivnosti potrebnih za ostvarenje rezultata, kao i bolju izradu prodajnih planova.

  Svaki pojedinačni dio programa kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada, odvija se interaktivno uz različite studije i simulacije na konkretnim primjerima polaznika.

 • „Profesionalne prodajne vještine i tehnike za prodavače-maloprodaja“

  Na ovoj radionici polaznici se upoznaju s prodajnim procesom i osnovnim elementima prodajnog razgovora, kroz uvježbavanje pojedinih segmenata neophodnih za profesionalan nastup na tržištu i postizanje boljih prodajnih rezultata. Radionica je namijenjana zaposlenima u maloprodaji.
  Profesionalni prodajni pristup koristan je za povećanje udjela poslovanja kod postojećih kupaca i održavanja odnosa s njima, ali i kod bržeg širenja tržišta na nove kupce. Nakon programa polaznici će moći bolje razumijeti prodajnu situaciju u kojoj se nalaze, bolje uklopiti svoju ponudu kao rješenje i tako bolje ispuniti očekivanja klijenata.
  Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Uspješno upravljanje u maloprodaji(prodavnici)-sugestivna prodaja“

  Kako će neka prodavnica poslovati zavisi i od okruženja u kom se nalazi, ali mnogo više od onih koji u njemu rade i od onih koji njima upravljaju. U toku radionice, polaznici će dobiti širu sliku što uslovljava profitabilno prodajno mjesto, koje su karakteristike uspješnog prodavača i kako osigurati uslugu visoke kvalitete. Polaznici će upoznati alate kako povećati prihod i uspješno organizovati prodavnicu, te kako efikasnije angažovati zaposlene u prodaji . Ovaj trening je namijenjen rukovodiocima u maloprodajnim objektima, kako bi stekli znanja kako da rukovode maloprodajnim objektom i motivišu zaposlene i zaposlenima u maloprodaji, kako bi saznali kako i šta se očekuje od njih u cilju povećanja profitabilnosti.

 • „Kako uspješno pregovarati“

  Na ovoj radionici polaznici prepoznaju važnost i višeznačnost korištenja znanja i vještina poslovnog pregovaranja potrebnih za postizanje poslovnog i ličnog uspjeha. Program omogućava polaznicima da saznaju najbitnije elemente u procesu pregovaranja, a temelji se na teorijskim i praktičnim primjerima. Pri tome, polaznici na ilustrativan način upoznaju većinu taktika i tehnika uspješnog pregovaranja, uvježbavajući optimalan individualni i grupni pregovarački nastup.

  Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Uspješan, a jeftini marketing – Kako ostvariti najbolje tržišne rezultate“

  Marketing je neizostavna funkcija za uspjeh na tržištu. Osmišljavanje pripadajućeg marketiranja u uslovima sve snažnije konkurencije postaje imperativ, ne samo velikih, već i malih firmi. Cilj ove edukacije je kako osmisliti primjereno marketiranje te u ograničenim uslovima optimizirati miks koji može ostvariti najbolje tržišne rezultate. Asortiman i prodajne prednosti, pripadajuća analiza tržišta i konkurencije, vizualizacija asortimana i preduzeća te kreacija poruka prema ciljanoj publici uz odgovarajuću kombinaciju sredstava i medija samo su dio ovog modela koji treba dati praktične alate za uspješnije marketiranje. Svaki pojedinačni dio programa kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Program se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Formiranje i vođenje timova“

  Na radionici će se polaznici upoznati s osnovnim elementima i važnosti timskog rada, te kako uspješno komunicirati s članovima tima različitih osobina. Pri tome će se polaznicima kroz analize i praktične vježbe omogućiti bolje razumijevanje procesa rada u timu, mogućnost procjene ili odabira pojedinih članova tima, te kreiranja i vođenja efikasnih timova sastavljenih od pojedinaca različitih timskih osobina. Nakon radionice polaznici će lakše moći prepoznati i razumjeti svoj sadašnji način rada s pojedincima u timu, prepoznati članove tima sa zahtjevnim profilima, biti u mogućnosti dodatno prilagoditi sebe ili svoj stil rukovođenja, te izraditi bolji akcijski plan za svakog od članova tima. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, te međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Kako oduševiti uspješnom prezentacijom-prezentacijske vještine“

  Radionica je kreirana kako bi polaznici na praktičan način razvijali vještine izvođenja prodajnih i poslovnih prezentacija o kojima danas sve više zavise poslovni uspjesi. Uz potrebna stručna znanja i vještine za dobru prezentaciju koja ostavlja dojam na prisutne, polaznici će dobiti nužno visoki stepen pouzdanja, uvjerljivosti i jasnoću izražavanja. Tokom radionice polaznici će moći sagledati sve najbitnije elemente potrebne za pripremu i izvođenje prezentacije, prilagođenost različitim ulogama koje ima prezentator, te upravljati prezentacijom i ostavljati odgovarajući dojam među prisutnima. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je izuzetno interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Efikasno rješavanje reklamacija i prigovora“ (početni model)

  Cilj radionice je upoznavanje polaznika sa načinima suočavanja sa prigovorima klijenata u cilju povećanja njihove lojalnosti i kontinuiranog unapređivanja nivoa kvalitete usluga. Polaznici će kroz teoriju i primjere iz prakse saznati kako rješavati prigovore, kako maksimalno smanjiti broj reklamacija kroz fokus na potrebe klijenata i značaj post-prodaje, te doznati koje su efikasne metode mjerenja kvalitete usluga.

 • „Reklamacija je poklon – kako je okrenuti u svoju korist“ (napredni model)

  Radionica je namijenjena svima koji u neposrednom kontaktu s kupcem prodaju proizvode, usluge ili rješenja i pritom se susreću s teškim situacijama ili pitanjima. Program je nastavni i komplementarni dio radionice Uspješno rješavanje reklamacija i prigovora-početni model, gdje polaznici na primjerima iz prakse prepoznaju šta se krije iza prigovora i kako oni mogu postati alat za lakšu saradnju s kupcima. Uz praktične primjere i vježbe polaznici rješavaju individualne i grupne zadatke, te mjerne instrumente temeljem kojih mogu bolje prepoznati kupce i sebe (komunikacijski profil), kako bi svoj stil komunikacije bolje mogli prilagoditi različitim tipovima kupaca i prodajnoj situaciji. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica se odvija se interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Formiranje i vođenje timova“

  Na radionici će se polaznici upoznati s osnovnim elementima i važnosti timskog rada, te kako uspješno komunicirati s članovima tima različitih osobina. Pri tome će se polaznicima kroz analize i praktične vježbe omogućiti bolje razumijevanje procesa rada u timu, mogućnost procjene ili odabira pojedinih članova tima, te kreiranja i vođenja efikasnih timova sastavljenih od pojedinaca različitih timskih osobina. Nakon radionice polaznici će lakše moći prepoznati i razumjeti svoj sadašnji način rada s pojedincima u timu, prepoznati članove tima sa zahtjevnim profilima, biti u mogućnosti dodatno prilagoditi sebe ili svoj stil rukovođenja, te izraditi bolji akcijski plan za svakog od članova tima. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, te međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Uspješni poslovni sastanci – Kako upravljati efikasnim sastancima“

  Program obuhvata problematiku neodržavanja sastanaka ili održavanja neefikasnih sastanaka. Sastanci, bilo unutar organizacije bilo sastanci s klijentima nalaze se među najviše zanemarenim aspektima poslovanja. Firme često idu u krajnosti – ili uopšte ne održavaju sastanke, ili održavaju sastanke upitne efikasnosti samo kako bi zadovoljili određenu formu. Program u prvom redu definiše šta je to efikasan sastanak, naglašava važnost pripreme za sastanak, šta je potrebno znati i učiniti prije sastanka, te pruža alate za efikasno vođenje sastanka koji će ispuniti svoje ciljeve, držati se teme i vremena, te koji će rezultirati određenim zaključcima i konkretnim akcijama. Svaki pojedinačni dio programa kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Program se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Poslovna komunikacija na većem nivou efikasnosti“

  Polaznici će tokom treninga usvojiti vrlo širok spektar znanja iz oblasti uspješne interaktivne i tzv. „perceptivne“ komunikacije i interpersonalnog komuniciranja, koja je od izuzetne važnosti u uspješnom poslovanju, jednako kao i u privatnom životu. Polaznici će također steći i znanja o važnosti pravilnog korištenja „alata“ komuniciranja u kontekstu komunikacijsko - persuazivnih vještina u najširem kontekstu njihove aplikacije. Edukacijski program garantuje vrlu brzu i uspješnu primjenu naučenih tehnika u svakodnevnom poslovnom komuniciranju. Korištenjem komunikacijskih metoda polaznici će usavršiti metode interpersonalne komunikacije, a samim time, posredno, i prodajno-poslovnu efikasnost. Ovaj trening program pomoći će polaznicima treninga da dobiju osjećaj za proaktivitet u komuniciranju i kako da zauzmu pozitivan komunikacijski stav. Program je osmišljen kao interaktivni rad sa polaznicima uz korištenje brojnih interaktivnih prezentacijskih materijala. Svaki pojedinačni dio programa kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Program se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Kako poboljšati neverbalnu i interpersonalnu komunikaciju“

  Na ovoj radionici, osim izlaganja i brojnih primjera, polaznici praktično vježbaju na primjerima iz svakodnevnih situacija kako upravljati neverbalnim govorom u interpersonalnoj komunikaciji i javnim nastupima, te kako ovladati novim alatima i poboljšati svoju komunikaciju. Tokom radionice polaznicima se ukazuje na to kako danas govor tijela utiče na komunikaciju, te kako uskladiti svoje verbalne i neverbalne poruke. Polaznici će prepoznati vlastiti stil percepcije te karakteristike pojedinog stila, korištenje govora tijela u svakodnevnim situacijama te prepoznavanje neverbalnih signala drugih. Ovladavanjem novim alatima te bolje korištenje neverbalnog govora - govora tijela moći će se poboljšati komunikacija u svakodnevnim situacijama i uspostaviti ravnoteža između verbalnog i neverbalnog te poboljšati rezultat komunikacije radnog i privatnog života. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, te potiče međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Komunikacija s teškim ljudima i asertivnost“

  Svrha radionice je osvjestiti dinamiku međuljudskih odnosa, kao i kako se nositi sa "teškim" klijentima i kolegama, te tako polaznicima otvoriti nove horizonte u poslovanju. Polaznici će kroz primjere i praktične vježbe upoznati vještine asertivnog komuniciranja i asertivnih obrazaca ponašanja kao alata za kvalitetno rješavanje poslovnih situacija u kojima su prisutne snažne emocije, te usvojiti teorijska i praktična znanja kako eliminisati stres i napetost koji su posljedica rada sa „teškim“ ljudima.

 • „Efikasna sekretarica kao komunikacijski i dokumentacijski centar firme“

  Tim se definiše kao saradnja najmanje dvije osobe – najčešće sekretarice i rukovodioca, ali to nije jedina uloga u kojoj sekretarica učestvuje kao član tima. Na radionici će se polaznici upoznati s osnovnim elementima i važnosti timskog rada, te kako uspješno komunicirati s članovima tima različitih osobina. Pri tome će se polaznicima kroz analize i praktične vježbe omogućiti bolje razumijevanje procesa rada u timu, mogućnost procjene pojedinih članova tima, te učestvovanje sekretarice kod efikasnih timova sastavljenih od pojedinaca različitih timskih osobina. Nakon radionice polaznici će lakše moći prepoznati i razumjeti svoj sadašnji način rada s pojedincima u timu, prepoznati članove tima sa zahtjevnim profilima, biti u mogućnosti dodatno prilagoditi sebe ili svoj stil, te izraditi bolji odnos sa svakim od članova tima. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, te međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • ¨Emocionalna inteligencija u svakodnevnom poslu¨

  Na ovoj radionici, učesnici imaju priliku upoznati se sa značajem emocionalne inteligencije na građenje i održavanje kvalitetnih poslovnih odnosa sa ostalim članovima tima, nadređenim i klijentima. Kroz konkretne primjere i praktične vježbe, polaznici će steći uvid u vlastita osjećanja u određenoj situaciji, kako se nositi sa svojim emocijama tako da olakšavaju obavljanje radnih zadataka, kako težiti i ostvariti svoje ciljeve uz preuzimanje inicijative, kako efikasno ispoljavati empatiju i stupati u interakciju sa drugima u radnom okruženju.

 • „Kako se dobro posvađati?- Upravljanje sukobima“

  Svrha radionice je upoznavanje polaznika sa vještinama prepoznavanja, kontrolisanja, rješavanja i sprečavanja nastanka sukoba u organizaciji. Kroz primjere i dobijene konkretne alate kako se nositi sa sukobima, polaznici će unaprijediti lične kompetentnosti kontrole svojih stanja, emocija i postupaka, te naučiti koji su efikasni načini rješavanja sukoba.

 • „Kako stres okrenuti u svoju korist“

  Stres je stanje u kojem se osjećate kao da skriveni neprijatelj radi protiv vas potkopavajući vašu fizičku i psihičku snagu, pri čemu niste u mogućnosti ostvariti svoje pune potencijale. To je stanje kada osjećate da se ne možete nositi s pritiskom koji nosi život ili da vaše veze s ljudima nisu više skladne. Trendovi u okruženju i životni ritam je takav da većina menadžera, voditelja, kancelarijskih službenika širom svijeta osjeća isto. Stres je izvor mnogih negativnih emocija poput ljutnje i frustracija i uzrok je mnogih psihosomatskih bolesti (npr. depresije). Osobe pod stresom ne mogu dostići svoje pune potencijale i štetno utiče na njene odnose s drugima. Također stvara i zdravstvene probleme – fizičke i emocionalne. Ali, stresom se može upravljati kada smo svjesni da postoji i ispravnim načinom razmišljanja. Mi ne možemo kontrolisati sve događaje i okolnosti koje dovode do stresnih situacija, ali svakako možemo naučiti kako da promijenimo našu reakciju na njih. Program “Upravljanje stresom” pomaže osobama da u velikoj mjeri smanje uticaj stresa i vode skladniji život.

 • „Kako uspješno upravljati prilikama i promjenama“

  Na ovoj radionici polaznici se upoznaju s osnovnim elementima upravljanja prilikama i promjenama kroz uvježbavanje pojedinih segmenata neophodnih za profesionalan nastup i postizanje boljih poslovnih rezultata. Promjena je jedina sigurna stvar u današnjem poslovanju, a čini se, i najvažnija. Naime, s obzirom na nemilosrdnu borbu koja danas vlada na tržištu proizvoda i usluga, nema nikakvih nedoumica: heroji i pobjednici bit će firme koje uživaju u promjenama, nikako ne one koje ih se boje. Promjena je uslov razvoja, ponekad i uslov opstanka. Posebno mjesto u tom programu zauzimaju prilike. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica se odvija interaktivno uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Kako uštedjeti sat vremena dnevno - Upravljanje vremenom“

  Na ovoj radionici polaznici praktično vježbaju na primjerima iz svakodnevnih situacija kako upravljati (radnim) vremenom, te kako ovladati vremenom i pronaći dodatno vrijeme za sebe. Tokom radionice polaznicima se ukazuje na to kako danas trošimo dragocjeno vrijeme, te kako uskladiti svoje aktivnosti i stavove u boljem i racionalnijem korištenju vremena. Polaznici će prepoznati vlastiti stil upravljanja vremenom (prednosti i nedostatke), lakše određivati prioritete u životu i radu, te će moći smanjiti stres u svakodnevnim situacijama i uspostaviti ravnotežu između zahtjeva radnog mjesta i privatnog života. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, te međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.

 • „Kako oduševiti uspješnom prezentacijom-prezentacijske vještine“

  Radionica je kreirana kako bi polaznici na praktičan način razvijali vještine izvođenja prodajnih i poslovnih prezentacija o kojima danas sve više zavise poslovni uspjesi. Uz potrebna stručna znanja i vještine za dobru prezentaciju koja ostavlja dojam na prisutne, polaznici će dobiti nužno visoki stepen pouzdanja, uvjerljivosti i jasnoću izražavanja. Tokom radionice polaznici će moći sagledati sve najbitnije elemente potrebne za pripremu i izvođenje prezentacije, prilagođenost različitim ulogama koje ima prezentator, te upravljati prezentacijom i ostavljati odgovarajući dojam među prisutnima. Svaki pojedinačni dio radionice kombinacija je predavanja, te individualnog i grupnog rada. Radionica je izuzetno interaktivna uz različite studije primjera i simulacije na konkretnim primjerima samih polaznika, uz međusobnu razmjenu iskustava i saznanja.